HoŽrskool in Tzaneen

Die HoŽrskool Ben Vorster - Verjaarsdag
G-Force & In Touch

Ons geloof in die Drie-Enige-God is die fundament waarop Die HoŽrskool Ben Vorster gebou is.†By Die HoŽrskool Ben Vorster het ons die volgende inisiatiewe, wat geleenthede skep, waar ons ons†Christenskap kan uitleef en verdiep.

GĖFORCE/ VCSV

Groepe, onder leiding van onderwysers, kom weekliks bymekaar in n genotvolle tydjie saam om meer van God se woord te hoor, Hom te loof en te prys met sang en beweging en te bid vir die skool en medeleerders.† Die groepe funksioneer onder die riglyne en beskerming van die National United Christian Student Association (NUCSA) waaraan die skool geaffilieer is. Kampe kan bygewoon word in vakansies.

G Ė FORCE is verantwoordelik om die weeklikse Bybelperiode te organiseer. Leerders kan kies om n aanbiddings- en lofprysigingsgeleentheid in die saal by te woon of om onder pastorale begeleiding in hulle eie denominasies bymekaar te kom.

Vossies for†Christ

Interdenominale jeugleiers lei een maal Ďn week die byeenkomste. Die fokus is lofprysing en aanbidding met bediening.† Leerders word aangemoedig om probleme en vrae met die jeugleiers te bespreek.

Ten minste een keer per kwartaal kom die hele skool op die rugbyveld bymekaar om hande te vat en vir die skool en die gemeenskap te bid.

VCSV/G-GORCE reŽl ook Christelike filmvertonings wat met 'n informele piekniek gepaard gaan.

Die Vossies neem ook saam met ander skole in die gemeenskap deel aan die jaarlikse "Kruispad"†geleentheid.† Twee skole bring die twee gedeeltes van 'n kruis bymekaar om so hulle simboliese eenheid in Christus voor te stel.

Christelike groepe soos "Year of your Life"†besoek ons skool van tyd tot tyd en gewoonlik tree hulle op met 'n dinamiese Christelike boodskap

In Touch!

"In Touch" is 'n projek, wat deur die Vossies self gestig is, met die doel om mede-Vossies te leer om vir mekaar en ander om te gee.† Sodoende word 'n bewussyn gekweek dat jy jouself verryk, versterk en jou selfwaarde te ontwikkel as jy ander help.† FinansiŽle hulp en/of benodighede word aan behoeftige Vossies en hulle gesinne gebied.

Ons doen 'n beroep op alle Vossies en die gemeenskap om betrokke te raak en saam met ons "InTouch" te bly waar nodig:† finansieel of om algemene benodighede by die skool te kom aflewer.

Benodighede wat in aanvraag is, sluit in:††toiletbenodighede, skryfbehoeftes en ou sporttoerusting en -klere.† Kantantskenkings word hoofsaaklik gebruik as sakgeld vir behoeftige leerders tydens sportdae, toere en ander pretdae soos entrepreneursdag.