HoŽrskool in Tzaneen

Ons aanlyn aansoeke vir 2024 is nou oop.
Doen Aansoek
G-Force & In Touch

Ons geloof in die Drie-Enige-God is die fundament waarop Die HoŽrskool Ben Vorster gebou is.†By Die HoŽrskool Ben Vorster het ons die volgende inisiatiewe, wat geleenthede skep, waar ons ons†Christenskap kan uitleef en verdiep.

_________________________

Our belief in the Holy Trinity is the foundation on which HoŽrskool Ben Vorster is built.†At HoŽrskool Ben Vorster we have the following initiatives which create opportunities to deepen and live out our Christianity.

GĖFORCE/ VCSV

Groepe, onder leiding van onderwysers, kom weekliks bymekaar in n genotvolle tydjie saam om meer van God se woord te hoor, Hom te loof en te prys met sang en beweging en te bid vir die skool en medeleerders.† Die groepe funksioneer onder die riglyne en beskerming van die National United Christian Student Association (NUCSA) waaraan die skool geaffilieer is. Kampe kan bygewoon word in vakansies.

G Ė FORCE is verantwoordelik om die weeklikse Bybelperiode te organiseer. Leerders kan kies om n aanbiddings- en lofprysigingsgeleentheid in die saal by te woon of om onder pastorale begeleiding in hulle eie denominasies bymekaar te kom.

________________________________

Groups, led by educators, get together weekly in an enjoyable atmosphere to hear more of Godís word, to praise and worship Him in song and movement and to pray for the school and learners. The group functions under the auspices of the United Christian Student Association (UCSA) to which the school is affiliated. Camps may be attended in school holidays

G Ė FORCE is responsible for organising the weekly Bible periods. Learners get together in groups led by pastors of various denominations.

Vossies for†Christ

Interdenominale jeugleiers lei een maal Ďn week die byeenkomste. Die fokus is lofprysing en aanbidding met bediening.† Leerders word aangemoedig om probleme en vrae met die jeugleiers te bespreek.

Ten minste een keer per kwartaal kom die hele skool op die rugbyveld bymekaar om hande te vat en vir die skool en die gemeenskap te bid.

VCSV/G-GORCE reŽl ook Christelike filmvertonings wat met 'n informele piekniek gepaard gaan.

Die Vossies neem ook saam met ander skole in die gemeenskap deel aan die jaarlikse "Kruispad"†geleentheid.† Twee skole bring die twee gedeeltes van 'n kruis bymekaar om so hulle simboliese eenheid in Christus voor te stel.

Christelike groepe soos "Year of your Life"†besoek ons skool van tyd tot tyd en gewoonlik tree hulle op met 'n dinamiese Christelike boodskap.

__________________________________

Interdenominational youth pastors lead interested learners in a group once a week. The focus is on praise and worship in service. Learners are encouraged to discuss problems and questions with the youth leaders. †

At least once per term, the whole school gets together on the rugby field to join hands and pray for the school and the community.

UCSA/G-GORCE also organises Christian film shows which go hand in hand with informal picnics. †

The Vossies also participate in the annual ďCross MarchĒ †together with other schools in the community.† Two schools bring two parts of the Cross together and in so doing symbolise their unity in Christ.

Christian groups such as "Year of your Life"†visit the school from time to time, usually dramatizing a dynamic Christian message.

In Touch!

"In Touch" is 'n projek, wat deur die Vossies self gestig is, met die doel om mede-Vossies te leer om vir mekaar en ander om te gee.† Sodoende word 'n bewussyn gekweek dat jy jouself verryk, versterk en jou selfwaarde te ontwikkel as jy ander help.† FinansiŽle hulp en/of benodighede word aan behoeftige Vossies en hulle gesinne gebied.

Ons doen 'n beroep op alle Vossies en die gemeenskap om betrokke te raak en saam met ons "InTouch" te bly waar nodig:† finansieel of om algemene benodighede by die skool te kom aflewer.

Benodighede wat in aanvraag is, sluit in:††toiletbenodighede, skryfbehoeftes en ou sporttoerusting en -klere.† Kantantskenkings word hoofsaaklik gebruik as sakgeld vir behoeftige leerders tydens sportdae, toere en ander pretdae soos entrepreneursdag.

_________________________

"In Touch" is a Vossie project which has the aim of teaching all Vossies to care for each other and the community. When one cares for others, one strengthens and enriches oneís own life. Financial assistance and/or necessities are made available to needy Vossies and their families.

We appeal to all Vossies and the community to become involved and stay "InTouch" where necessary: financially and/or with any donations

Necessities include:†toiletries, stationery, previously owned sports equipment and clothing. Financial contributions are used mainly to supply pocket-money for sports tours, sports and other fun days such as entrepreneurís day.