HoŽrskool in Tzaneen

Die HoŽrskool Ben Vorster - Verjaarsdag
Kultuur Beleide

In Ben Vorster word alle leerders Ďn gelyke en regverdige kans gegee om deel te neem aan kultuur aktiwiteite van hulle keuse. So word leerders verseker dat hulle geleenthede kry om tot hulle volle potensiaal te ontwikkel.
Die volle beleid word tans hersien en sal binnekort beskikbaar wees.

______________________________________

At Ben Vorster all learners receive a fair and equal chance to participate in culture activities of their choice. This ensures that learners receive the opportunities necessary to develop their talents to their full potential.

The Culture policy is currently being reviewed and will be loaded onto the website shortly.††