HoŽrskool in Tzaneen

Die HoŽrskool Ben Vorster - Verjaarsdag
NSC Results

Vossies presteer in 2020!

Baie geluk aan elke leerder wat sy/haar beste gegee het in 2020!† Dit wat jy ingesit het, sou jou punte gereflekteer het.† Die Vossies het as volg presteer:

207 Onderskeidings

88.7% Kwalifiseer vir verdere studies

Die volgende Vossies het uitsonderlik presteer:

Donť Aucamp:† 9 onderskeidings

(Afrikaans HT, Engels EAT, Wiskunde, LewensoriŽntering , Ingenieursgrafika en Ėontwerp , Inligtingstegnologie , Fisiese Wetenskappe , Lewenswetenskappe en Geografie)

Kurisani Shivambu: 6 onderskeidings

(Xitsonga HL , English FAL, Life Orientation , Accounting , Life Sciences and Physical Sciences)

Zinnia du Plessis: 6 onderskeidings

(Afrikaans HT, Wiskunde , LewensoriŽntering, Rekeningkunde , Ingenieursgrafika en Ėontwerp en Fisiese Wetenskappe)

Jana Oberholzer: 6 onderskeidings

(Afrikaans HT, Engels EAT, Wiskunde , LewensoriŽntering , Lewenswetenskappe en Fisiese Wetenskappe)

Nkosozana Mabunda: 5 onderskeidings

(English FAL , Life Orientation , Economics , Life Sciences and Physical Sciences)

Maryke Basson: 5 onderskeidings

(Afrikaans HT, Engels EAT , LewensoriŽntering, Gasvryheidstudies en Toerisme)

Lihani Vorster: 5 onderskeidings

(Afrikaans HT, Engels EAT , LewensoriŽntering, Besigheidstudies en Toerisme)

Nicola Van Heyningen: 5 onderskeidings

(Afrikaans HT, Engels EAT , LewensoriŽntering, Besigheidstudies en Visuele Kuns)

Zenť Kruger: 4 onderskeidings

(Afrikaans HT, Engels EAT , LewensoriŽntering en Ingenieursgrafika en Ėontwerp)

Lourinda Esterhuizen: 4 onderskeidings

(Afrikaans HT, Engels EAT, LewensoriŽntering en Rekeningkunde)

Lonť Hermann: 4 onderskeidings

(Afrikaans HT, Engels EAT, LewensoriŽntering en Toerisme)

Chantel Van Schalkwyk: 4 onderskeidings

(Afrikaans HT, LewensoriŽntering , Rekeningkunde en Fisiese Wetenskappe)

Molatelo Mokoro: 4 onderskeidings

(Life Orientation , Accounting , Business Studies and Economics)

Khatisani Mongwe: 4 onderskeidings

(English FAL , Life Orientation , Life Sciences and Physical Sciences)

Mienkie Lombard: 4 onderskeidings

(Afrikaans HT, LewensoriŽntering , Rekenaartoepassingstegnologie en Lewenswetenskappe)

Renzo du Plessis: 4 onderskeidings

(Engels EAT, LewensoriŽntering , Besigheidstudies en Toerisme)

Leerders met 3 onderskeidings: 13

Welgedaan Vossies Ė dit is Ďn puik prestasie!† Baie sterkte vir elke graad 12 se toekoms.† SeŽn word elkeen toegebid.

__________________________________________________________

Vossies achieve excellent results in 2020!

Congratulations to each learner who gave his/her best in 2020!† That which you put in would have reflected in the marks you achieved.† The Vossies results were as follows:

207 Distinctions

88,7% Qualify for further studies

The following Vossies achieved excellence:

Donť Aucamp:† 9 distinctions

(Afrikaans HL, English FAL, Mathematics, Life Orientation , Engineering Graphic & Design , Information Technology , Physical Sciences , Life Sciences and Geography)

Kurisani Shivambu: 6 distinctions

(Xitsonga HL , English FAL, Life Orientation , Accounting , Life Sciences and Physical Sciences)

Zinnia du Plessis: 6 distinctions

(Afrikaans HL, Mathematics , Life Orientation , Accounting , Engineering Graphic & Design and Physical Sciences)

Jana Oberholzer: 6 distinctions

(Afrikaans HL, English FAL, Mathematics , Life Orientation , Life Sciences and Physical Sciences)

Nkosozana Mabunda: 5 distinctions

(English FAL , Life Orientation , Economics , Life Sciences and Physical Sciences)

Maryke Basson: 5 distinctions

(Afrikaans HL, English FAL , Life Orientation , Hospitality Studies and Tourism)

Lihani Vorster: 5 distinctions

(Afrikaans HL, English FAL , Life Orientation , Business Studies and Tourism)

Nicola Van Heyningen: 5 distinctions

(Afrikaans HL, English FAL , Life Orientation , Business Studies and Visual Art)

Zenť Kruger: 4 distinctions

(Afrikaans HL, English FAL , Life Orientation and Engineering Graphic & Design)

Lourinda Esterhuizen: 4 distinctions

(Afrikaans HL, English FAL, Life Orientation and Accounting)

Lonť Hermann: 4 distinctions

(Afrikaans HL, English FAL, Life Orientation and Tourism)

Chantel Van Schalkwyk: 4 distinctions

(Afrikaans HL, Life Orientation , Accounting and Physical Science)

Molatelo Mokoro: 4 distinctions

(Life Orientation , Accounting , Business Studies and Economics)

Khatisani Mongwe: 4 distinctions

(English FAL , Life Orientation , Life Sciences and Physical Sciences)

Mienkie Lombard: 4 distinctions

(Afrikaans HL, Life Orientation , Computer Application Technology and Life Science)

Renzo du Plessis: 4 distinctions

(English FAL, Life Orientation , Business Studies and Tourism)

Learners with 3 distinctions: 13

Well done Vossies Ė these are excellent achievements.† All the best to every 2020 matriculant for the future. May you be blessed.