HoŽrskool in Tzaneen

Die HoŽrskool Ben Vorster - Verjaarsdag
NSC Results

Vossies presteer in 2020!

Baie geluk aan elke leerder wat sy/haar beste gegee het in 2020!† Dit wat jy ingesit het, sou jou punte gereflekteer het.† Die Vossies het as volg presteer:

207 Onderskeidings

88.7% Kwalifiseer vir verdere studies

Die volgende Vossies het uitsonderlik presteer:

Donť Aucamp:† 9 onderskeidings

(Afrikaans HT, Engels EAT, Wiskunde, LewensoriŽntering , Ingenieursgrafika en Ėontwerp , Inligtingstegnologie , Fisiese Wetenskappe , Lewenswetenskappe en Geografie)

Kurisani Shivambu: 6 onderskeidings

(Xitsonga HL , English FAL, Life Orientation , Accounting , Life Sciences and Physical Sciences)

Zinnia du Plessis: 6 onderskeidings

(Afrikaans HT, Wiskunde , LewensoriŽntering, Rekeningkunde , Ingenieursgrafika en Ėontwerp en Fisiese Wetenskappe)

Jana Oberholzer: 6 onderskeidings

(Afrikaans HT, Engels EAT, Wiskunde , LewensoriŽntering , Lewenswetenskappe en Fisiese Wetenskappe)

Nkosozana Mabunda: 5 onderskeidings

(English FAL , Life Orientation , Economics , Life Sciences and Physical Sciences)

Maryke Basson: 5 onderskeidings

(Afrikaans HT, Engels EAT , LewensoriŽntering, Gasvryheidstudies en Toerisme)

Lihani Vorster: 5 onderskeidings

(Afrikaans HT, Engels EAT , LewensoriŽntering, Besigheidstudies en Toerisme)

Nicola Van Heyningen: 5 onderskeidings

(Afrikaans HT, Engels EAT , LewensoriŽntering, Besigheidstudies en Visuele Kuns)

Zenť Kruger: 4 onderskeidings

(Afrikaans HT, Engels EAT , LewensoriŽntering en Ingenieursgrafika en Ėontwerp)

Lourinda Esterhuizen: 4 onderskeidings

(Afrikaans HT, Engels EAT, LewensoriŽntering en Rekeningkunde)

Lonť Hermann: 4 onderskeidings

(Afrikaans HT, Engels EAT, LewensoriŽntering en Toerisme)

Chantel Van Schalkwyk: 4 onderskeidings

(Afrikaans HT, LewensoriŽntering , Rekeningkunde en Fisiese Wetenskappe)

Molatelo Mokoro: 4 onderskeidings

(Life Orientation , Accounting , Business Studies and Economics)

Khatisani Mongwe: 4 onderskeidings

(English FAL , Life Orientation , Life Sciences and Physical Sciences)

Mienkie Lombard: 4 onderskeidings

(Afrikaans HT, LewensoriŽntering , Rekenaartoepassingstegnologie en Lewenswetenskappe)

Renzo du Plessis: 4 onderskeidings

(Engels EAT, LewensoriŽntering , Besigheidstudies en Toerisme)

Leerders met 3 onderskeidings: 13

Welgedaan Vossies Ė dit is Ďn puik prestasie!† Baie sterkte vir elke graad 12 se toekoms.† SeŽn word elkeen toegebid.

__________________________________________________________

Vossies achieve excellent results in 2020!

Congratulations to each learner who gave his/her best in 2020!† That which you put in would have reflected in the marks you achieved.† The Vossies results were as follows:

207 Distinctions

88,7% Qualify for further studies

The following Vossies achieved excellence:

Donť Aucamp:† 9 distinctions

(Afrikaans HL, English FAL, Mathematics, Life Orientation , Engineering Graphic & Design , Information Technology , Physical Sciences , Life Sciences and Geography)

Kurisani Shivambu: 6 distinctions

(Xitsonga HL , English FAL, Life Orientation , Accounting , Life Sciences and Physical Sciences)

Zinnia du Plessis: 6 distinctions

(Afrikaans HL, Mathematics , Life Orientation , Accounting , Engineering Graphic & Design and Physical Sciences)

Jana Oberholzer: 6 distinctions

(Afrikaans HL, English FAL, Mathematics , Life Orientation , Life Sciences and Physical Sciences)

Nkosozana Mabunda: 5 distinctions

(English FAL , Life Orientation , Economics , Life Sciences and Physical Sciences)

Maryke Basson: 5 distinctions

(Afrikaans HL, English FAL , Life Orientation , Hospitality Studies and Tourism)

Lihani Vorster: 5 distinctions

(Afrikaans HL, English FAL , Life Orientation , Business Studies and Tourism)

Nicola Van Heyningen: 5 distinctions

(Afrikaans HL, English FAL , Life Orientation , Business Studies and Visual Art)

Zenť Kruger: 4 distinctions

(Afrikaans HL, English FAL , Life Orientation and Engineering Graphic & Design)

Lourinda Esterhuizen: 4 distinctions

(Afrikaans HL, English FAL, Life Orientation and Accounting)

Lonť Hermann: 4 distinctions

(Afrikaans HL, English FAL, Life Orientation and Tourism)

Chantel Van Schalkwyk: 4 distinctions

(Afrikaans HL, Life Orientation , Accounting and Physical Science)

Molatelo Mokoro: 4 distinctions

(Life Orientation , Accounting , Business Studies and Economics)

Khatisani Mongwe: 4 distinctions

(English FAL , Life Orientation , Life Sciences and Physical Sciences)

Mienkie Lombard: 4 distinctions

(Afrikaans HL, Life Orientation , Computer Application Technology and Life Science)

Renzo du Plessis: 4 distinctions

(English FAL, Life Orientation , Business Studies and Tourism)

Learners with 3 distinctions: 13

Well done Vossies Ė these are excellent achievements.† All the best to every 2020 matriculant for the future. May you be blessed.

HERMERKE

Vossies trots op 2020 Matrikulante | Vossies are proud of 2020 Matriculants

HoŽrskool Ben Vorster is nog AGT onderskeidings ryker na die hermerk van 2020 Matriekvraestelle.

Die volgende leerders plaas nog Ďn onderskeiding by hul huidige onderskeidings.

Zinnia du Plessis kry Ďn Engels onderskeiding by en bring haar tot 7 onderskeidings in totaal.

Lonť Hermann kry Ďn Lewenswetenskap onderskeiding by en bring haar tot 5 onderskeidings.

Makoro received a distinction for English FAL and this brings her distinctions to a total of 5.

Danelle Nortjť en Lanť Prinsloo kry elk nog Ďn onderskeiding by en bring hul tot Ďn totaal van 4 onderskeidings elk.

Ons is baie trots op hierdie Vossies en wens hul geluk met hul goeie prestasies.

______________________________________

HoŽrskool Ben Vorster is richer by another EIGHT distinctions after the remark of the 2020 Matric papers.

The following learners add a further distinction to those already obtained:

Zinnia du Plessis added an English distinction, bringing her total to 7 distinctions in all.

Lonť Hermann added a Life Science distinction, bringing her distinctions to a total of 5 in all.

Molatelo Makoro received a distinction for English FAL and this brings her distinctions to a total of 5.

Danelle Nortjť and Lanť Prinsloo each received another distinction bringing them both to 4 distinctions each.

We are extremely proud of these Vossies and we congratulate them on the wonderful achievements.