HoŽrskool in Tzaneen

Die HoŽrskool Ben Vorster - Verjaarsdag
Nuus | News
07
Apr
2020
Akademiese databasis | Academic data base (in Akademie)
Die Vossies se akademiese databasis is in werking. | The Vossiesí academic data base has been established.

Die Vossies se akademiese databasis is in werking

Die HoŽrskool Ben Vorster het Ďn databasis in werking gestel om te help met die leerders se akademie tydens die grendeltydperk.† Soos u reeds verneem het, het die Vossie personeel weggespring met kwartaal twee se akademiese program en sodoende† platforms in plek gestel om verlore akademiese tyd in te haal.

Daar is drie hoofafdelings op die databasis nl. notifications, documents and videos.† Die databasis maak voorsiening dat alle akademiese inligting, dokumente, aktiwiteite, werkkaarte en opnames op een platform beskikbaar is.† U, as ouer, kan dus op een platform kennis neem van alle belangrike inligting rondom akademie.† Daar sal wel daagliks data bygevoeg word soos die lesse aangaan.†

Die skakel tot die databasis is:††† http://www.hsbenvorster.co.za/scomm

Die leerders se wagwoorde sal deur middel van spesifieke platforms aan die leerders deurgegee word.

Hou sosiale media in hierdie grendeltydperk dop vir enige nuwe nuusgebeure en inligting.† Wees positief, fokus op akademie, staan sterk in geloof en werk hard.† Die Vossie personeel werk hard om kennis by jou te kry sodat jy sukses kan behaal!

___________________________

The Vossiesí academic data base has been established

HoŽrskool Ben Vorster has established a data base to help with learnersí academics during the lock down period.†

As you are aware, the Vossie personnel have launched the academic programme for term two, and thus have established platforms to catch up with lost academic time.

There are three main sections on the data base: †notifications, documents and videos

This data base ensures that all academic information, documents, activities, work sheets and recordings are available on one platform. You, as parent, can therefore take note of all important information regarding academics on one platform.† Data will be added daily as the lessons progress. ††

The link to the data base is:††† http://www.hsbenvorster.co.za/scomm

Learnersí passwords will be provided to them through specific platforms. Watch social media for any new happenings and information.

Remain positive, focus on academics, stand strong in faith and work hard. Vossie personnel are working hard to bring you knowledge so that you will achieve success!

Sien alle nuus