Hoërskool in Tzaneen

Die Hoërskool Ben Vorster - Verjaarsdag
Nuus | News
02
Sep
2020
Vossie Radikale Redenaars (in Akademie)
After the interesting direction that 2020 has taken, it has been necessary for everyone to think out of the box.

Na die interessante wending van 2020 is almal genoodsaak om uit die boks te dink. Om leerders nie te ontneem van enige geleentheid om te ontwikkel nie, het die Radikale Redenaars spreekwoordelik hande gevat met tegnologie. Deelname is tuis deur videos op selfone gedoen en via e-pos gestuur. Ons is trots op Die Hoërskool Ben Vorster se leerders wat ingeskryf het en die uitslae is as volg:

Graad 8:

Nolan Robertson – Kategorie: Eksperimenteel Individueel

Hy dring deur na die Nasionale Finaal

Graad 9:

Iloné Venter – Kategorie: Afrikaans Moedertaal

Sy dring deur na die streeksfinaal

Graad 10:

Jessica Heroldt – Kategorie: Afrikaans Moedertaal

Sy dring deur na die Nasionale Finaal

Graad 11:

Elsjé Kriel

Helandré Venter

Albei dring deur na die streeksfinaal

Die finale inligting oor hoe die Nasionale Finaal sal verloop sal teen 12 September aangekondig word. Aangesien die streeksfinale gekanselleer is sal elke deelnemer 'n sertifikaat per e-pos ontvang as bewys dat hy/sy wel gekwalifiseer het vir hierdie rondte.

 

Podiumpret:

Elsjé Kriel het ook deelgeneem aan die Podiumpret kompetisie en het deurgedring na die finaal.

. . . .

After the interesting direction that 2020 has taken, it has been necessary for everyone to think out of the box. In order not to deprive learners of any chance to develop, “Radikale Redenaars” has taken hands with technology. Entries are done at home on cell phone videos and sent by email. We are very proud of our Ben Vorster learners who participated. Results are as follows:

Grade 8:

Nolan Robertson – Category: Experimental Individual

He won through to the National Finals

Grade 9:

Iloné Venter – Category: Afrikaans Home Language

She won through to the regional finals

Grade 10:

Jessica Heroldt – Category: Afrikaans Home Language

She won through to the National Finals

Grade 11:

Elsjé Kriel

Helandré Venter

Both won through to the regional finals

 

Reports on the National Finals will be made by 12 September.

As the regional finals have been cancelled, each participant will receive a certificate to prove that he/she qualified for this round.

“Podiumpret”:

Elsjé Kriel also participated in the “Podiumpret” competition and won through to the finals.

Sien alle nuus