HoŽrskool in Tzaneen

Die HoŽrskool Ben Vorster - Verjaarsdag
Nuus | News
26
Feb
2021
Beheerliggaamverkiesing | Governing Body Election (in Algemeen | General)
Soos deur die Beheerliggaam besluit, vind daar Ďn VOLDAG-verkiesing op DINSDAG, 9 MAART 2021, in die skoolsaal plaas. Lees meer...

Soos deur die Beheerliggaam besluit, vind daar Ďn VOLDAG-verkiesing op DINSDAG, 9 MAART 2021, in die skoolsaal plaas. Die stembusse open op 9 Maart om 06:30 die oggend en sluit om 18:30. Nominasies open op 1 Maart 2021 en sluit op 8 Maart 2021 om 06:30.

- ID-dokumente moet getoon word om te kan stem.

- Slegs 2 ouers / voogde per leerder kan stem.

- Geen proksiestemme word aanvaar nie.

Vir verdere navrae kan u gerus vir mnr. Coenie de Lange, Adjunkhoof, kontak by 015 307-4490.

Nominasievorms is by die kantoor beskikbaar.

________________________

As has been decided by the Governing Body of the school, there will be a FULL DAY election day on TUESDAY, 9 MARCH 2021. This will take place in the school hall from 06.30 - 18.30 during which time election stations will be open. Nominations open on 1 March 2021 and close at 06.30 on 8 March 2021.

- ID documents must be produced in order to vote.

- Only 2 parents/guardians per learner may vote.

- No proxy votes will be accepted.

For further information please contact Mr Coenie De Lange, Deputy Principal, at 015 307-4490.

Nomination forms are available at the school office.

Sien alle nuus