Hoėrskool in Tzaneen

Ons aanlyn aansoeke vir 2024 is nou oop.
Doen Aansoek
Toekie Vorster

A wise man once said :

“ A mind that is stretched by a new experience can never go back to its old dimensions”

By Toekie Vorster Dameskoshuis staan jy aan die begin van ‘n nuwe en opwindende tyd wat vir jou voorlź!

Ons pragtige dameskoshuis is ons dogters se tweede tuiste.  Hulle huis-weg van die huis.

Die koshuis plaas inwoners binne loopafstand van naskoolaktiwiteite en bied heerlike en gesonde etes aan.Meisies word in ruim kamers gehuisves en studeer onder die toesig van die inwonende personeel.

Hier kan hulle, onder die wakende oog van die koshuismoeder en haar personeel, hulle toewy aan hulle studies en binne die riglyne van die koshuis hulle tienerjare geniet. Die geluk, maar ook die veiligheid van ons meisies, lź vir ons koshuismoeder en haar personeel na aan die hart.

Hoėrskool Ben Vorster is ‘n baie spesiale plek en Toekie Vorster Dameskoshuis die hartklop van die skool!

Hier bou ons karakter,

hier sit ons tradisies voort ,

hier werk ons voluit aan ons akademie,

en hier leef en bly ons saam as ‘n familie van sussies!  Hier smee ons lewenslange vriendskappe .

Hier gaan ons jou help om jou Toekie - ervaring  te beleef op ‘n prettige , veilige en opbouende wyse !

Ons wil hź elke dame moet elke dag tot die volle geniet en gebruik maak van elke geleentheid wat oor haar pad mag kom.

Hier is ons opreg.  Ons beleef hoogtepunte, maar ons dra mekaar ook deur die moeilike tye wanneer die dae swaar raak. 

______________________________

At Toekie Vorster girls’ hostel you stand at the start of a new and exciting time ahead of you!

Our lovely hostel is the girls’ second home.  Their home-from-home.

The hostel places residents within walking distance of the school and after school activities. We offer deliciously healthy meals. Girls are accommodated in spacious rooms and study under the invigilation of residing personnel.

Here they are able to devote themselves to their studies under the watchful eye of the hostel mother and her personnel and, within hostel regulations, enjoy their teenage years. The happiness, but also the safety of our girls is extremely important to our hostel mother and her personnel.

Hoėrskool Ben Vorster is a very special place and Toekie Vorster Girls’ Hostel is the heart-beat of the school!

Here we build character.

Here we carry on tradition.

Here we work hard at academics

And here we live and stay a family of sisters!  Here we make life-long friendships .

Here we will help you to live your Toekie – experience in a joyful, safe and upbuilding way!

We would like to see every young lady enjoy every day to the full and to make positive use of every opportunity which comes her way.

Here we are sincere.  We experience highlights, but we also carry each other through tough times when days are difficult.

 

Kontakbesonderhede | Contact details
Koshuismoeder | Hostel mother

 Ané Simpson 082 343 5807