HoŽrskool in Tzaneen

Ons aanlyn aansoeke vir 2024 is nou oop.
Doen Aansoek
Toelatingsprosedure | Admission Procedures

AANSOEKPROSEDURE

ATTENTION - PLEASE TAKE NOTE!

NEEM ASSEBLIEF KENNIS | PLEASE TAKE NOTE

ONS IS ĎN PARALLEL MEDIUM SKOOL

WE ARE A PARRALEL MEDIUM SCHOOL

AFRIKAANS MEDIUM

Afrikaans Huistaal

Engels Eerste Addisionele Taal

(Alle ander vakke in Afrikaans)

ENGLISH MEDIUM

CHOICE BETWEEN

Xitsonga Home Language

English First Additional Language

Sepedie Home Language

English First Additional Language

English Home Language

Afrikaans Eerste Addiosionele Taal

(All other subjects in English)


Voordat u met die aansoek begin, maak asseblief seker dat u die volgende dokumente beskikbaar het:


FICA-vorm(aflaaibaar);†
Afskrif van jongste akademiese verslag
ID-foto van leerder(in kleur)
Afskrif van geboortesertifikaat
ID-dokumente van beide ouers en leerder
Geldige bewys van huidige woonadres.†
Let wel dat bogenoemde dokumentasie nie groter as twee MB mag wees nie!

_____________________

Before you begin with the application please make sure that you have the following documents available.

FICA Form(download);†
Copy of most recent academic results
ID Colour photo (in colour)
Copy of birth certificate
ID documents of both parents and learner
Valid proof of parents' present residential address.†
Please note that the abovementioned documents may not be bigger than two MB!

VOSSIE-WEES BEGIN HIER!