HoŽrskool in Tzaneen

Die HoŽrskool Ben Vorster - Verjaarsdag
Toelatingsprosedure | Admission Procedures

AANSOEKPROSEDURE

ATTENTION - PLEASE TAKE NOTE!

CLOSING DATE FOR ADMISSIONS 2021 - 23 SEPTEMBER 2020 12H00 (ACCORDING TO ADMISSION CIRCULAR LIMPOPO DEPARTMENT OF EDUCATION)


Voordat u met die aansoek begin, maak asseblief seker dat u die volgende dokumente beskikbaar het:


FICA-vorm(aflaaibaar);†
Afskrif van jongste akademiese verslag
ID-foto van leerder(in kleur)
Afskrif van geboortesertifikaat
ID-dokumente van beide ouers en leerder
Geldige bewys van huidige woonadres.†
Let wel dat bogenoemde dokumentasie nie groter as twee MB mag wees nie!

_____________________

Before you begin with the application please make sure that you have the following documents available.

FICA Form(download);†
Copy of most recent academic results
ID Colour photo (in colour)
Copy of birth certificate
ID documents of both parents and learner
Valid proof of parents' present residential address.†
Please note that the abovementioned documents may not be bigger than two MB!

VOSSIE-WEES BEGIN HIER!