HoŽrskool in Tzaneen

Ons aanlyn aansoeke vir 2024 is nou oop.
Doen Aansoek
ReŽls | Rules

UITTEKEN PROSEDURE | SIGN-OUT PROCEDURE

Slegs Ďn ouer mag sy seun uitteken by die koshuis.† Dit moet ook vroegtydig met die koshuisvader en matrone gereŽl word.

_________________

Only a parent may sign a boy out of the hostel.† This must be organised with the hostel father and the matron timeously.

GEDRAGSKODE EN DISSIPLINE | CODE OF CONDUCT AND DISCIPLINE

Soos by u huis het Vyfster ook reŽls wat seuns moet gehoorsaam.† Elke seun ontvang Ďn gedragskode waaraan die seuns moet voldoen. Deur hierdie reŽls probeer ons Ďn veilige tuiste skep waar elke seun homself ten volle kan uitleef.

Gedragskode-dokument kan u aflaai onder ons Publikasies - Aflaaibare dokumente

_________________

As at your home, Vyfster also has rules which must be followed by the boys.† Each boy receives a code of conduct to which he must adhere. †By means of these rules we try to create a safe haven where each boy can live out his positive ideals.

Code of conduct document may be downloaded under Publications Ė Downloadable documents.